Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016

Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016

Category

Social sciences

Available online

2 Jun 2017

Found in Edition

2017, Volume 8, 733-754

Format

Full-length paper
Petrus Donders was een Nederlandse priester, die vanaf 1842 in de kolonie Suri-name heeft gewerkt en wel tot zijn dood in 1887. Hij staat vanwege zijn werk op het leprozenoord Batavia bekend als de apostel der melaatsen. Vanwege zijn dienstbaarheid aan de zieke mens werd hij in 1982 zalig verklaard door de Rooms Katholieke Kerk. De Congregatie van Redemptoristen, waartoe Peerke ook toebehoorde, zet zich sindsdien in om hem tevens heilig verklaard te krijgen. In dit kader heeft die de Anton de Kom Universiteit van Suriname benaderd voor aanvullend onderzoek. Het probleem echter is dat niet duidelijk is in hoeverre enig nieuw onderzoek naar Petrus Donders en Batavia maatschappelijk dan wel wetenschappelijk relevant is. Doel: Het doel van dit initieel onderzoek is dan ook geweest: het vaststellen van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van aanvullend onderzoek naar Petrus Donders en Batavia door middel van een diepgaandere studie van de literatuur en archieven. Vraagstelling: De onderzoeksvraag is als zodanig: wat is de status quo van het wetenschappelijk onderzoek naar Petrus Donders en Batavia? Methode van onderzoek: Het betreft hierbij een historiografisch onderzoek waarbij systematisch de literatuur en archieven over dit onderwerp in Nederland en Suriname zijn bestudeerd. Resultaat: De voorname argumentatie in dit artikel is dat er sinds de dood van Petrus Donders in 1887 met de nodige regelmaat over hem en Batavia is geschreven en slechts weinige bronnen nog niet geraadpleegd zijn, in het bijzonder vooral die in Suriname.

Subject

Leprosy

Keywords

Petrus Donders, Batavia, Redemptoristen, R.K. Kerk Paramaribo

Download

Only members can download articles. Sign up as member
Already registered? Login here
ABOUT THE AUTHORS

Eric Jagdew (1)

Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek IMWO, Anton de Kom Universiteit, Paramaribo, Suriname 

Joop Vernooij (1)

Pater emeritus uit Nijmegen in Paramaribo „© 2017
COMMENTS

No comments yet.

ADD COMMENT

Only members can comment on articles. Sign up as member
Already registered? Login hereSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook