Disciplines | Social sciences

SOCIAL SCIENCES
Het proefschrift van Ellen Neslo probeert een deel van de Surinaamse geschiedenis te ontsluieren. Het proefschrift beslaat zes hoofdstukken met bijlagen en is onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt vooral de werkwijze of methodologie belicht, het tweede deel gaat over de wet -en regelgeving met betrekking tot manumissie en in het der...
Read more | 0 Reactions
Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863
Petrus Donders was een Nederlandse priester, die vanaf 1842 in de kolonie Suri-name heeft gewerkt en wel tot zijn dood in 1887. Hij staat vanwege zijn werk op het leprozenoord Batavia bekend als de apostel der melaatsen. Vanwege zijn dienstbaarheid aan de zieke mens werd hij in 1982 zalig verklaard door de Rooms Katholieke Kerk. De Congregatie van...
Read more | 0 Reactions
Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016
This article provides a historical overview of the Trio in Suriname and Brazil. The existing ethnographic descriptions of the Trio, range in scope from the records of early expedition members, anthropologists, socio-linguists to some extensive ethnographic studies. It also presents a brief sketch of the regional history of Amazonia and the Guiana’s...
Read more | 0 Reactions
Trio's in Suriname and Brasil: a brief History
De standaardopvatting van het recht is dat het recht de samenleving helpt ordenen o.m. door criminaliteit te bestrijden. Het principe van de rechtsstaat Rule of Law moet dit ondersteunen, zodat het recht voor iedereen geldt. De elite misbruikt soms hun machtspositie om zichzelf te beschermen en bepaalde groepen te discrimineren. Dit gebeurt vooral...
Read more | 0 Reactions
Het spanningsveld tussen recht en samenleving

Suicide and attempted suicide in Suriname: the case of Ni...

By T. Graafsma | K. Westra | A. Kerkhof
Background: In the past 15 years, the suicide rate for Suriname almost doubled. The more agricultural districts show the higher rates. Research in the district Nickerie concerning the years 2000-2004 revealed the highest rates of suicide and attempted suicide. Aims: To present a general overview of suicide prevalence data for Suriname, as well as...
Read more | 0 Reactions
Suicide and attempted suicide in Suriname: the case of Nickerie. Epidemiology and intent
De vraag of interne partij conflicten, die leiden tot dreigingen met terugroeping van een volksvertegenwoordiger, in strijd is met de representatieve democratie, wordt beantwoord aan de hand van artikel 68 van de Grondwet en in samenhang met de theorieën van de representatieve democratie. In de representatieve democratie krijgt de volksvertegenw...
Read more | 0 Reactions
Terugroeping door politieke partijen binnen de representatieve democratie
De Martha Stern collectie is een serie van 73 foto’s die zijn gemaakt in de eerste decennia van de 20ste eeuw in de Protestantse leprozerie Bethesda in Suriname. Analyse van deze foto’s draagt bij aan onze kennis van het patiënten perspectief in een geschiedschrijving waarin de patiënt tot nu toe een ondergeschikte rol heeft gespeeld als lijdend...
Read more | 0 Reactions
Machtsverhoudingen in een Surinaamse leprozerie, reflecties naar aanleiding van de Martha Stern fotocollectie

Hoe arm is Suriname

By R. Woodly-Sobhie | P. Deboosere | G. Dekkers
Sinds 2000 zijn er geen officiële cijfers meer beschikbaar over de mate van armoede in Suriname. In 2012 is hierin verandering gekomen met de uitvoering van het Latin American Public Opinion onderzoeksproject. In dit kader is een landelijke enquête gehouden over inkomens en de leefomstandigheden van de bevolking en is de verzamelde data voor het pu...
Read more | 0 Reactions
Hoe arm is Suriname
  


Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook