Lepra en Katholieke kerk in Suriname 19e EEUW

Lepra en Katholieke kerk in Suriname 19e EEUW

Category

Social sciences

Available online

11 Aug 2017

Found in Edition

2017, Volume 8, 762-770

Format

Full-length paper
Dit artikel heeft Joop Vernooij speciaal geschreven voor het internationaal symposium: ‘Medische Geschiedenis in Suriname’ van de Anton de Kom Universiteit van Suriname van januari 2017. Het betreft de eerste versie van een paper die hij door zijn plotselinge overlijden in maart 2017 niet heeft kunnen afronden. Vanwege zijn bijzondere wetenschappelijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Suriname heeft de redactie besloten, bij wijze van eerbetoon en dankzegging, het artikel, met minimale wijzigingen, toch te publiceren. In zijn conclusie schreef Vernooij, provocerend als hij altijd was: “Wat leerde de Nederlandse provincie ervan? Hoe versurinamiseerd werd Nederland? Daar zit een gap tussen die in de bijna twee eeuwen gegroeid is en niet hersteld is.” Zoals de titel aangeeft wordt in dit artikel een kort maar wel interessant historisch overzicht gegeven van de relatie tussen lepra en de Rooms-Katholieke kerk in Suriname. Voor dit artikel zijn uitsluitend schriftelijke bronnen gebruikt, waaronder vele primaire bronnen, met name archiefstukken en artikelen uit verscheidene tijdschriften uit die tijd.

Subject

Leprosy

Keywords

Lepra, Batavia, J. Grooff, G. Heinink, P. Donders, W. Wulfingh, Majella, Kloosterzusters, RK Suriname

Download

Only members can download articles. Sign up as member
Already registered? Login here
ABOUT THE AUTHOR

Joop Vernooij (1)

+1940-2017    
COMMENTS

No comments yet.

ADD COMMENT

Only members can comment on articles. Sign up as member
Already registered? Login hereSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook