Onderkenning rol sranangtongo Surinaamsche Maatschappij

Onderkenning rol sranangtongo Surinaamsche Maatschappij

Category

Miscellaneous

Available online

10 Feb 2017

Found in Edition

2017, Volume 8, 694-704

Format

Full-length paper
Het sociale leven in Suriname wordt gedomineerd door het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo. Deze stelling wordt ten dele onderkent, want slechts weinige mensen twijfelen aan het belang van het Nederlands voor Suriname, de rol die het Nederlands vervult in de Surinaam-se samenleving. Hetzelfde kan niet zondermeer gesteld worden over het Sranantongo . De rol van het Sranantongo, de lingua franca van Suriname, wordt veelal niet onderkent, en het schijnt alsof men het niet beseft dat men blijk geeft van ambivalente gevoelens te koesteren jegens deze taal. Aan de ene kant gebruikt men de taal in situaties waarin men zeer ontspannen is, maar aan de andere kant acht men de taal vaak niet “goed” genoeg om bepaalde functies te vervullen, om zich ermee uit te drukken in serieuze situaties. Aan de hand van drie stellingen tracht dit artikel te bespreken, en aan te geven: de rol die het Sranantongo speelt in de Surinaamse maatschappij de ambivalente houding jegens het deze taal, en de ondergeschikte positie ten opzichte van het Surinaams-Nederlands, die men die men het Sranantongo toekent en dat het Sranantongo bewust of onbewust, de rol van scheldtaal toebedeeld krijgt.

Subject

Language

Keywords

Rol, Sranantongo, Surinaamse maatschappij

Download

Only members can download articles. Sign up as member
Already registered? Login here
ABOUT THE AUTHOR

Renata De Bies (2)

Institute for Graduate Studies and Research, Anton de Kom Universiteit van Suriname
COMMENTS

No comments yet.

ADD COMMENT

Only members can comment on articles. Sign up as member
Already registered? Login hereSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook