ISSN 2079-3456
The E-Journal of the Anton de Kom Universiteit van Suriname

Welcome

NEWS Show Current Issues

Mogelijkheid tot participatie in Regionale Conferentie

3/19/2016
Van 27-30 april a.s. wordt in Suriname het zesde Caribbean Urban Forum CUF6 gehouden. Dit is de grootste jaarlijkse conferentie voor Caribische planners. Voorafgaand aan de CUF6 zijn er op 25 en 26 april bijzondere trainingen en workshops van de UN Habitat e.a. Aan de orde komen o.a. transportsystemen, energie in de stad, lokale economische ontwikkeling, duurzame steden in de regio, huisvesting, gezondheidszorg in de stad, e.d. Het thema van de conferentie is: “Sustainable Urban Development? The gap between Rhetoric and Reality.”
Read more

Uitnodiging AdekUs Research Days Anual National Congress 2016

3/19/2016
In het kader van het VLIR AdeKUS - IUC Partner Programme en in samenwerking met het IGSR/ ADEKUS zal er een Nationaal Wetenschappelijk Congres AdeKUS Research Days plaats vinden. Dit congress heeft als doel om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren.
Read more

Uitnodiging Lauch Masteropleiding Renewable Energy Technology

1/13/2016
Het Institute for Graduate Studies en de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de launch van de Masteropleiding Renewable Energy Technology.
Read more

Deelname Module Academisch Schrijven

1/7/2016
Het Institute for Graduate Studies and Research biedt de mogelijkheid tot het volgen van modules, welke verzorgd worden in het kader van de masteropleiding Education in Teacher Training.
Read more

Uitnodiging openbare lezing d.d. 16 januari 2015

1/14/2015
Het institute for Graduate Studies & Research organiseert voor onderwijskundigen, docenten, pedagogen en belangstellenden een openbare lezing.
Read more

Brodmann and cortical maps. Korbian Brodmann: Cortical maps and the gytoarchitecture of the brain

Brodmann and cortical maps. Korbian Brodmann: Cortical maps and the gytoarchitecture of the brain

When one talks about the cytoarchitecture of the cerebral cortex, we are immediately referred to the name of Korbinian Brodmann. His classic studies concerning cytoarchitectonic organization of the brain completed a century in 2009. The present article aims to contextualize some aspects of his life and work and also the impact of Brodmann’s studies...
Read more
Terugroeping door politieke partijen binnen de representatieve democratie

Terugroeping door politieke partijen binnen de representatieve democratie

De vraag of interne partij conflicten, die leiden tot dreigingen met terugroeping van een volksvertegenwoordiger, in strijd is met de representatieve democratie, wordt beantwoord aan de hand van artikel 68 van de Grondwet en in samenhang met de theorieën van de representatieve democratie. In de representatieve democratie krijgt de volksvertegenw...
Read more
Suicide and attempted suicide in Suriname: the case of Nickerie. Epidemiology and intent

Suicide and attempted suicide in Suriname: the case of Nickerie. Epidemiology and intent

Background: In the past 15 years, the suicide rate for Suriname almost doubled. The more agricultural districts show the higher rates. Research in the district Nickerie concerning the years 2000-2004 revealed the highest rates of suicide and attempted suicide. Aims: To present a general overview of suicide prevalence data for Suriname, as well as...
Read more
Three years of continuous monitoring of the large terrestrial mammals of Brownsberg Nature Park, Suriname

Three years of continuous monitoring of the large terrestrial mammals of Brownsberg Nature Park, Suriname

Brownsberg Nature Park in Suriname has a rich biodiversity. The area is also threatened by mining, illegal hunting and possibly also tourism. To assess the impact of threats on the terrestrial mammal community, a long-term continuous monitoring survey was started in 2012. To assess mammal presence, abundance and activity, 27 camera traps were place...
Read more
Het spanningsveld tussen recht en samenleving

Het spanningsveld tussen recht en samenleving

De standaardopvatting van het recht is dat het recht de samenleving helpt ordenen o.m. door criminaliteit te bestrijden. Het principe van de rechtsstaat Rule of Law moet dit ondersteunen, zodat het recht voor iedereen geldt. De elite misbruikt soms hun machtspositie om zichzelf te beschermen en bepaalde groepen te discrimineren. Dit gebeurt vooral...
Read more
Expand for overview

The Anton de Kom Universiteit van Suriname proudly presents the Academic Journal of Suriname Acad J Sur, the first e-journal in its history and in that of our country. There have been some e-newsletters from different organizations in the past, but never a real academic journal with a variety of scientific articles. Indeed, this accomplishment is by itself an innovation of breakthrough proportions.
Read more

BIOMEDICINE
Exposure to mercury vapor and methyl –mercury may lead to serious health problems and life-threatening conditions. Fetuses and children are the most affected. The interference with many physiological processes makes prediction of the effects very difficult. People must be aware that the symptoms of intoxication with mercury compounds have a delay o...
Read more
Biomedicine

SOCIAL SCIENCES
De standaardopvatting van het recht is dat het recht de samenleving helpt ordenen o.m. door criminaliteit te bestrijden. Het principe van de rechtsstaat Rule of Law moet dit ondersteunen, zodat het recht voor iedereen geldt. De elite misbruikt soms hun machtspositie om zichzelf te beschermen en bepaalde groepen te discrimineren. Dit gebeurt vooral...
Read more
Social sciences

TECHNOLOGY
Brownsberg Nature Park in Suriname has a rich biodiversity. The area is also threatened by mining, illegal hunting and possibly also tourism. To assess the impact of threats on the terrestrial mammal community, a long-term continuous monitoring survey was started in 2012. To assess mammal presence, abundance and activity, 27 camera traps were place...
Read more
Technology

MISCELLANEOUS
When one talks about the cytoarchitecture of the cerebral cortex, we are immediately referred to the name of Korbinian Brodmann. His classic studies concerning cytoarchitectonic organization of the brain completed a century in 2009. The present article aims to contextualize some aspects of his life and work and also the impact of Brodmann’s studies...
Read more
MiscellaneousSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook