ISSN 2079-3456
The E-Journal of the Anton de Kom Universiteit van Suriname

Welcome

NEWS Show Current Issues

Wentenschappelijk congress 29 en 30 november 2017

6/7/2017
Op 29-30 november 2017 organiseert het VLIR AdeKUS-IUC partner program project 2- “Institutional capacity building linked to Research and Education” en het IGSR een wetenschappelijk congres. Deze activiteit zal dienen als een multidisciplinaire ontmoetingsplaats waar onderzoekers, studenten en professionals van de universiteit hun recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten kunnen presenteren en daarover met het aanwezige publiek te discussiëren.
Read more

Masterclass Sustainability and Survival

5/23/2017
The Institute for Graduate Studies & Research of the Anton de Kom University of Suriname, IGSR, organizes the International Master Class ‘Sustainability and Survival. Reconnection to Development and Evolution’ from August 17 to 25, 2017.
Read more

Mogelijkheid tot participatie in Regionale Conferentie

3/19/2016
Van 27-30 april a.s. wordt in Suriname het zesde Caribbean Urban Forum CUF6 gehouden. Dit is de grootste jaarlijkse conferentie voor Caribische planners. Voorafgaand aan de CUF6 zijn er op 25 en 26 april bijzondere trainingen en workshops van de UN Habitat e.a. Aan de orde komen o.a. transportsystemen, energie in de stad, lokale economische ontwikkeling, duurzame steden in de regio, huisvesting, gezondheidszorg in de stad, e.d. Het thema van de conferentie is: “Sustainable Urban Development? The gap between Rhetoric and Reality.”
Read more

Uitnodiging AdekUs Research Days Anual National Congress 2016

3/19/2016
In het kader van het VLIR AdeKUS - IUC Partner Programme en in samenwerking met het IGSR/ ADEKUS zal er een Nationaal Wetenschappelijk Congres AdeKUS Research Days plaats vinden. Dit congress heeft als doel om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren.
Read more

Uitnodiging Lauch Masteropleiding Renewable Energy Technology

1/13/2016
Het Institute for Graduate Studies en de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de launch van de Masteropleiding Renewable Energy Technology.
Read more

Relevance of learning management systems from the user’s point of view: A case of the Blackboard system in Suriname

Relevance of learning management systems from the user’s point of view: A case of the Blackboard system in Suriname

The traditional education system, in many ways was manual and strictly classroom based. But with the advent of technology, the emphasis is on better communication, reduced paperwork and faster methods. Technology has provided a new platform in the form of learning management systems which caters to the educational requirements of students and staff...
Read more
Comparing effects and impacts of rural electrification on development in two South American Afro descendent communities

Comparing effects and impacts of rural electrification on development in two South American Afro descendent communities

The effects and the impacts of electrification on the development of rural communities is analyzed in two Maroon Afro descendant communities in Brazil and in Suriname. The Saramaca maroon community of Brownsberg in Suriname was provided with grid electricity owing to a compensatory initiative, as this community had been displaced in order to build...
Read more
Onderkenning rol sranangtongo Surinaamsche Maatschappij

Onderkenning rol sranangtongo Surinaamsche Maatschappij

Het sociale leven in Suriname wordt gedomineerd door het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo. Deze stelling wordt ten dele onderkent, want slechts weinige mensen twijfelen aan het belang van het Nederlands voor Suriname, de rol die het Nederlands vervult in de Surinaam-se samenleving. Hetzelfde kan niet zondermeer gesteld worden over het Sranan...
Read more
Fiber Optic Access Networks FTTX, PON, EFM

Fiber Optic Access Networks FTTX, PON, EFM

This work intends to make an evaluation or analysis of optical fiber access networks as a means of high speed data transmission. We will describe the different types of fiber optic access networks such as the FTTx, PON, EFM networks, among other networks that are of great importance today....
Read more
Trio's in Suriname and Brasil: a brief History

Trio's in Suriname and Brasil: a brief History

This article provides a historical overview of the Trio in Suriname and Brazil. The existing ethnographic descriptions of the Trio, range in scope from the records of early expedition members, anthropologists, socio-linguists to some extensive ethnographic studies. It also presents a brief sketch of the regional history of Amazonia and the Guiana’s...
Read more
Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016

Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016

Petrus Donders was een Nederlandse priester, die vanaf 1842 in de kolonie Suri-name heeft gewerkt en wel tot zijn dood in 1887. Hij staat vanwege zijn werk op het leprozenoord Batavia bekend als de apostel der melaatsen. Vanwege zijn dienstbaarheid aan de zieke mens werd hij in 1982 zalig verklaard door de Rooms Katholieke Kerk. De Congregatie van...
Read more
Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863

Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863

Het proefschrift van Ellen Neslo probeert een deel van de Surinaamse geschiedenis te ontsluieren. Het proefschrift beslaat zes hoofdstukken met bijlagen en is onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt vooral de werkwijze of methodologie belicht, het tweede deel gaat over de wet -en regelgeving met betrekking tot manumissie en in het der...
Read more
Effects of paraquat on the neurodevelopment of the youngest of the young

Effects of paraquat on the neurodevelopment of the youngest of the young

In Suriname, the chemical paraquat is a widely used herbicide which is insufficiently regulated and controlled. In this short report we point out two main reasons for looking closer into the dangers paraquat may bring. First: paraquat is a common and very lethal method of attempting suicide. Second: serious suspicions exist that paraquat may influe...
Read more
Lepra en Katholieke kerk in Suriname 19e EEUW

Lepra en Katholieke kerk in Suriname 19e EEUW

Dit artikel heeft Joop Vernooij speciaal geschreven voor het internationaal symposium: ‘Medische Geschiedenis in Suriname’ van de Anton de Kom Universiteit van Suriname van januari 2017. Het betreft de eerste versie van een paper die hij door zijn plotselinge overlijden in maart 2017 niet heeft kunnen afronden. Vanwege zijn bijzondere wetenschappel...
Read more
Expand for overview

The Anton de Kom Universiteit van Suriname proudly presents the Academic Journal of Suriname Acad J Sur, the first e-journal in its history and in that of our country. There have been some e-newsletters from different organizations in the past, but never a real academic journal with a variety of scientific articles. Indeed, this accomplishment is by itself an innovation of breakthrough proportions.
Read more

BIOMEDICINE
Exposure to mercury vapor and methyl –mercury may lead to serious health problems and life-threatening conditions. Fetuses and children are the most affected. The interference with many physiological processes makes prediction of the effects very difficult. People must be aware that the symptoms of intoxication with mercury compounds have a delay o...
Read more
Biomedicine

SOCIAL SCIENCES
TECHNOLOGY
This work intends to make an evaluation or analysis of optical fiber access networks as a means of high speed data transmission. We will describe the different types of fiber optic access networks such as the FTTx, PON, EFM networks, among other networks that are of great importance today....
Read more
Technology

MISCELLANEOUS
Het sociale leven in Suriname wordt gedomineerd door het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo. Deze stelling wordt ten dele onderkent, want slechts weinige mensen twijfelen aan het belang van het Nederlands voor Suriname, de rol die het Nederlands vervult in de Surinaam-se samenleving. Hetzelfde kan niet zondermeer gesteld worden over het Sranan...
Read more
MiscellaneousSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook