ISSN 2079-3456
The E-Journal of the Anton de Kom Universiteit van Suriname

Welcome

NEWS Show Current Issues

Mogelijkheid tot participatie in Regionale Conferentie

3/19/2016
Van 27-30 april a.s. wordt in Suriname het zesde Caribbean Urban Forum CUF6 gehouden. Dit is de grootste jaarlijkse conferentie voor Caribische planners. Voorafgaand aan de CUF6 zijn er op 25 en 26 april bijzondere trainingen en workshops van de UN Habitat e.a. Aan de orde komen o.a. transportsystemen, energie in de stad, lokale economische ontwikkeling, duurzame steden in de regio, huisvesting, gezondheidszorg in de stad, e.d. Het thema van de conferentie is: “Sustainable Urban Development? The gap between Rhetoric and Reality.”
Read more

Uitnodiging AdekUs Research Days Anual National Congress 2016

3/19/2016
In het kader van het VLIR AdeKUS - IUC Partner Programme en in samenwerking met het IGSR/ ADEKUS zal er een Nationaal Wetenschappelijk Congres AdeKUS Research Days plaats vinden. Dit congress heeft als doel om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren.
Read more

Uitnodiging Lauch Masteropleiding Renewable Energy Technology

1/13/2016
Het Institute for Graduate Studies en de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de launch van de Masteropleiding Renewable Energy Technology.
Read more

Deelname Module Academisch Schrijven

1/7/2016
Het Institute for Graduate Studies and Research biedt de mogelijkheid tot het volgen van modules, welke verzorgd worden in het kader van de masteropleiding Education in Teacher Training.
Read more

Uitnodiging openbare lezing d.d. 16 januari 2015

1/14/2015
Het institute for Graduate Studies & Research organiseert voor onderwijskundigen, docenten, pedagogen en belangstellenden een openbare lezing.
Read more

Observation of a humpback whale Megaptera novaeangliae with calf in the shallow coastal waters of Suriname

Observation of a humpback whale Megaptera novaeangliae with calf in the shallow coastal waters of Suriname

A large whale, accompanied by a calf, was seen in the shallow coastal waters of Suriname on 20 April 2013. Digital images confirmed the species identification as humpback whale Megaptera novaeangliae. This is the first confirmed record of humpback whales in Suriname. The observation was made at the extreme southern limit of the North Atlantic popul...
Read more
Clouds over their future? Remarks on violence against children and its consequences

Clouds over their future? Remarks on violence against children and its consequences

Child maltreatment still is primarily considered to be a public health problem and an issue of harm to vulnerable individuals, not so much as a violation of children’s human rights. It is discussed that ratification of the Convention of the Rights of the Child however should explicitly lead to a rights-based approach. After discussing some theoreti...
Read more
Macro Economic Outlook 2014-2018. Prijs-en volume- effecten beinvloeden economische groei

Macro Economic Outlook 2014-2018. Prijs-en volume- effecten beinvloeden economische groei

Voorlopige cijfers van het Suryamodel indiceren dat het groeitempo van het bruto binnenlandse product is afgezwakt van gemiddeld 4,5% in voorgaande jaren tot 3,1% in 2014. De tegenvallende wereldmarktprijzen voor onze belangrijkste exportproducten liggen aan deze afvlakking ten grondslag. Zij hebben een materiële impact op de productie en de staats...
Read more
Laudatio Edward Dew by J. Menke

Laudatio Edward Dew by J. Menke

The laudatio to professor Edward Dew adresses the three demensions in his work: The scholar, the promotor of research and the academic who analysed the Surinamese political and social system, the so-called consociational democracy. In my critics I argue that consociational cemocracy is to narrow to understand the dynamics of the politics in the S...
Read more
The “Marriage Rebellion” Within The Moravian Church in Suriname

The “Marriage Rebellion” Within The Moravian Church in Suriname

After getting permission from the Dutch colonial authorities, German-speaking Moravian missionaries arrived in 1735 as settlers in Suriname with the intention “…to see if alongside the regular work there was something to win for the Savior among the Savages and Moors”. It took almost 30 years to get permission to missionize among the Maroons and on...
Read more
Review of mercury pollution in Suriname

Review of mercury pollution in Suriname

Since the 1980’th small-scale gold mining is on the increase in Suriname. Most mining occurs in the eastern part of the country. In the small-scale gold mining the gold is usually amalgamated to mercury. An estimated 1 kg of mercury enters the environment for every kg of gold extracted, which means at least 10,000 kg of mercury released annually in...
Read more
Het Tapajai waterkracht project als katalysator voor de verstedelijking van Suriname

Het Tapajai waterkracht project als katalysator voor de verstedelijking van Suriname

Het Tapajai-waterkrachtproject is één van de meest besproken energieprojecten geweest uit de recente geschiedenis, waarbij de nadruk voornamelijk enerzijds kwam te liggen op de extra energie-opbrengsten met een verwaarloosbare toename in footprint, en anderzijds op de grondenrechten van de binnenlandsbewoners die getroffen zouden worden bij met de...
Read more
Techer Education and the Challenges of Sustainable Development in Suriname

Techer Education and the Challenges of Sustainable Development in Suriname

This paper aims to achieve three principal objectives: first, to examine the concept of susainable development as related to the international contexts second, to review the current goals, structure and focus of teacher education in Suriname and, lastly, to highlight the challenges posed by education for sustainable development for teacher educatio...
Read more
Wild cacao trees Theobroma cacao L. in French Guiana

Wild cacao trees Theobroma cacao L. in French Guiana

This article is the full text of a communication made during the 3rd International Congress on Biodiversity in the Guiana Shield held at Paramaribo in August 2013. It is an overview, a kind of 'mini-review' of all the work done to date on the spontaneous cacao trees of French Guiana....
Read more
Machtsverhoudingen in een Surinaamse leprozerie, reflecties naar aanleiding van de Martha Stern fotocollectie

Machtsverhoudingen in een Surinaamse leprozerie, reflecties naar aanleiding van de Martha Stern fotocollectie

De Martha Stern collectie is een serie van 73 foto’s die zijn gemaakt in de eerste decennia van de 20ste eeuw in de Protestantse leprozerie Bethesda in Suriname. Analyse van deze foto’s draagt bij aan onze kennis van het patiënten perspectief in een geschiedschrijving waarin de patiënt tot nu toe een ondergeschikte rol heeft gespeeld als lijdend...
Read more
Hoe arm is Suriname

Hoe arm is Suriname

Sinds 2000 zijn er geen officiële cijfers meer beschikbaar over de mate van armoede in Suriname. In 2012 is hierin verandering gekomen met de uitvoering van het Latin American Public Opinion onderzoeksproject. In dit kader is een landelijke enquête gehouden over inkomens en de leefomstandigheden van de bevolking en is de verzamelde data voor het pu...
Read more
When does third order efficiёncy imply fourth effiёncy?

When does third order efficiёncy imply fourth effiёncy?

In this article third and fourth order efficiency are studied in the framework of translation equivariant location estimators. We assume X_1,...,X_n i.i.d. f•− θ. By recognizing that equality in a special form of the Cauchy-Schwarz inequality leads to a certain dependence of the cumulants of the maximum likelihood estimator MLE for ...
Read more
Exposure to mercury and health risks. The impact of mercury on human health and enviroment

Exposure to mercury and health risks. The impact of mercury on human health and enviroment

Exposure to mercury vapor and methyl –mercury may lead to serious health problems and life-threatening conditions. Fetuses and children are the most affected. The interference with many physiological processes makes prediction of the effects very difficult. People must be aware that the symptoms of intoxication with mercury compounds have a delay o...
Read more
Expand for overview

The Anton de Kom Universiteit van Suriname proudly presents the Academic Journal of Suriname Acad J Sur, the first e-journal in its history and in that of our country. There have been some e-newsletters from different organizations in the past, but never a real academic journal with a variety of scientific articles. Indeed, this accomplishment is by itself an innovation of breakthrough proportions.
Read more

SOCIAL SCIENCES
De Martha Stern collectie is een serie van 73 foto’s die zijn gemaakt in de eerste decennia van de 20ste eeuw in de Protestantse leprozerie Bethesda in Suriname. Analyse van deze foto’s draagt bij aan onze kennis van het patiënten perspectief in een geschiedschrijving waarin de patiënt tot nu toe een ondergeschikte rol heeft gespeeld als lijdend...
Read more
Social sciences

BIOMEDICINE
Exposure to mercury vapor and methyl –mercury may lead to serious health problems and life-threatening conditions. Fetuses and children are the most affected. The interference with many physiological processes makes prediction of the effects very difficult. People must be aware that the symptoms of intoxication with mercury compounds have a delay o...
Read more
Biomedicine

TECHNOLOGY
Since the 1980’th small-scale gold mining is on the increase in Suriname. Most mining occurs in the eastern part of the country. In the small-scale gold mining the gold is usually amalgamated to mercury. An estimated 1 kg of mercury enters the environment for every kg of gold extracted, which means at least 10,000 kg of mercury released annually in...
Read more
Technology

MISCELLANEOUS
In this article third and fourth order efficiency are studied in the framework of translation equivariant location estimators. We assume X_1,...,X_n i.i.d. f•− θ. By recognizing that equality in a special form of the Cauchy-Schwarz inequality leads to a certain dependence of the cumulants of the maximum likelihood estimator MLE for ...
Read more
MiscellaneousSign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook