News

Wentenschappelijk congress 29 en 30 november 2017

7 Jun 2017
Op 29-30 november 2017 organiseert het VLIR AdeKUS-IUC partner program project 2- “Institutional capacity building linked to Research and Education” en het IGSR een wetenschappelijk congres. Deze activiteit zal dienen als een multidisciplinaire ontmoetingsplaats waar onderzoekers, studenten en professionals van de universiteit hun recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten kunnen presenteren en daarover met het aanwezige publiek te discussiëren.
Read more

Masterclass Sustainability and Survival

23 May 2017
The Institute for Graduate Studies & Research of the Anton de Kom University of Suriname, IGSR, organizes the International Master Class ‘Sustainability and Survival. Reconnection to Development and Evolution’ from August 17 to 25, 2017.
Read more

Uitnodiging AdekUs Research Days Anual National Congress 2016

19 Mar 2016
In het kader van het VLIR AdeKUS - IUC Partner Programme en in samenwerking met het IGSR/ ADEKUS zal er een Nationaal Wetenschappelijk Congres AdeKUS Research Days plaats vinden. Dit congress heeft als doel om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren.
Read more

Mogelijkheid tot participatie in Regionale Conferentie

19 Mar 2016
Van 27-30 april a.s. wordt in Suriname het zesde Caribbean Urban Forum CUF6 gehouden. Dit is de grootste jaarlijkse conferentie voor Caribische planners. Voorafgaand aan de CUF6 zijn er op 25 en 26 april bijzondere trainingen en workshops van de UN Habitat e.a. Aan de orde komen o.a. transportsystemen, energie in de stad, lokale economische ontwikkeling, duurzame steden in de regio, huisvesting, gezondheidszorg in de stad, e.d. Het thema van de conferentie is: “Sustainable Urban Development? The gap between Rhetoric and Reality.”
Read more

Uitnodiging Lauch Masteropleiding Renewable Energy Technology

13 Jan 2016
Het Institute for Graduate Studies en de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de launch van de Masteropleiding Renewable Energy Technology.
Read more

Deelname Module Academisch Schrijven

7 Jan 2016
Het Institute for Graduate Studies and Research biedt de mogelijkheid tot het volgen van modules, welke verzorgd worden in het kader van de masteropleiding Education in Teacher Training.
Read more

Uitnodiging openbare lezing d.d. 16 januari 2015

14 Jan 2015
Het institute for Graduate Studies & Research organiseert voor onderwijskundigen, docenten, pedagogen en belangstellenden een openbare lezing.
Read more

Presentatie over het belang van natuurlijke hulpbronnen

13 Jun 2014
Onlangs hield prof. A. Caram een presentatie over het belang van natuurlijke hulpbronnen. De presentatie met als titel 'HET FUNDAMENT VAN ONZE WELVAART' kunt u hier downloaden en lezen.
Read more

Symposium Competentiedenken & Competentiemanagement

14 Feb 2014
Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van het symposium: “Competentiedenken & Competentiemanagement: de waarde en betekenis voor de Performance van de Organisatie & het Realiseren van de Organisatiedoelstellingen”
Read more

Sporttalent in Suriname

28 Jan 2014

Read more

  


View other news


Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook