News

Wentenschappelijk congress 29 en 30 november 2017

7 Jun 2017 - Op 29-30 november 2017 organiseert het VLIR AdeKUS-IUC partner program project 2- “Institutional capacity building linked to Research and Education” en het IGSR een wetenschappelijk congres. Deze activiteit zal dienen als een multidisciplinaire ontmoetingsplaats waar onderzoekers, studenten en professionals van de universiteit hun recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten kunnen presenteren en daarover met het aanwezige publiek te discussiëren.

Het congress met als thema 'De 21ste eeuw en haar uitdagingen voor duurzame ontwikkeling van de Surinaamse Bevolking'  heeft de volgende sub thema's:

 1. Technologie, Innovatie en Duurzame ontwikkeling
 2. Landbouw, Bosbouw en Milieu
 3. Onderwijs en Ontwikkeling
 4. Economie, Bankwezen en Financien
 5. Urbane planning en Land Management
 6. Sociale Ontwikkeling, Maatschappij en Ordening
 7. Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Statistiek
 8. Biowetenschappen, Ecologie en Biodiversiteit
 9. Medische ontwikkeling, Publieke gezondheidszorg en Medicinale planten
 10. Geschiedenis en Taal
 11. Cultuur en Religie
 12. Recht en samenleving
Het congress beoogt dat:
 1. Wetenschappers hun artikel volgens de richtlijnen aanbieden, die zowel in plenaire of postersessie gepresenteerd kunnen worden
 2. Artikelen ten behoeve van de Academic Journal of Suriname worden aangeleverd
 3. Het academisch klimaat, onder studenten en wetenschappers voor wat betreft het uitvoeren en publiceren van onderzoek, verder wordt ontwikkeld
 4. Het regional wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd.
U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd te participeren in het congress door een uitgebreide samenvatting 2-3 A-4 pagina's per e-mail te versturen naar : wet.congres2017@gmail.com tot uiterlijk 7 juli 2017Niet later dan 10 September 2017 verneemt u als uw uitgebreide samenvatting voor een orale of poster presentatie aangenomen is.  U heeft vervolgens tot en met 15 maart 2018 de ruimte om de Full paper aan te bieden ter publicatie bij de Academic Journal of Suriname van de Anton de Kom Universiteit en wel op het e-mail adres: editorial-board-igsr@uvs.edu We rekenen op uw medewerking!! Onderdirecteur Onderzoek IGSR Dr. A. Jubithana-Fernand andrea.jubhitana-fernand@uvs.edu   Vlir projectleider 2 Prof. dr. R. Mohan r.mohan@uvs.edu  View other news


Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook