News

OAS-Virtual Educa Caribbean conferentie

13 Feb 2012
Van 29 februari t/m 2 maart aanstaande zal Suriname het gastland zijn van de OAS-Virtual Educa Caribbean conferentie. Vermeldenswaard is dat dit de eerste keer is dat deze conferentie in het Caribisch gebied wordt gehouden. De participanten zullen afkomstig zijn van o.a. lidstaten van de Organization of American States.
Read more

New dimensions in the bank risk management

23 Nov 2011
Address by A.R. Caram, extraordinary professor Hakrinbank Chair on Money, Banking and Credit, Institute for Graduate Studies and Research, at the CAIB conference “Growth and Profitability in the Banking Sector – Incorporating Risk, Leadership, Ethics and Governance”, Paramaribo, November 17, 2011.
Read more

Een leerplan over het Caraïbisch gebied voor havostudenten

12 Jul 2011
Afstudeerproject: Uitbreiding en aanpassing van de thema’s Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika in de 19e en 20ste eeuw. IOL, februari, 2011.

Dat ook opleidingsinstituten en studenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van onderwijsproblemen bewijzen drie studenten, L. Darson, R. Dinmohamend en O. Donk met hun afstudeerscriptie MO-B geschiedenis.
Read more

Het standaardbeeld van de wetenschap in Suriname

21 Jun 2011
Deze publicatie, die voortkomt uit het seminar “Het standaardbeeld van de wetenschap in Suriname: problemen en alternatieven”, geeft een kritische beschouwing van de grondslagen en de context van wetenschappelijk onderzoek.
Read more

The Colonial State in the Caribbean

1 Mar 2011
Marten Schalkwijk heeft in zijn boek ‘The Colonial State in the Caribbean” een sociologische studie verricht over elite netwerken in Suriname gedurende drie eeuwen. In zijn boek met als subtitle ‘Structural analysis and changing elite networks in Suriname 1650-1920’ legt hij in meer dan 500 pagina’s persoonlijke netwerken in Suriname gedurende die drie eeuwen bloot.
Read more

2de Surinaams-Nederlandse Conferentie over Tropische Dermatologie in Par'bo

7 Jan 2011
Van 20 tot en met 27 november kwamen een zestigtal dermatologen vanuit Nederland en Suriname bijeen in Paramaribo om kennis uit te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tropische en etnische dermatologie. Met name lepra, andere infecties, en de immunologische en sociale implicaties van deze aandoeningen kwamen aan de orde. Tevens werd aandacht besteed aan etnische- en import dermatologie.
Read more

  


View other news


Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook