News

Uitnodiging AdekUs Research Days Anual National Congress 2016

19 Mar 2016
In het kader van het VLIR AdeKUS - IUC Partner Programme en in samenwerking met het IGSR/ ADEKUS zal er een Nationaal Wetenschappelijk Congres AdeKUS Research Days plaats vinden. Dit congress heeft als doel om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren.
Read more

Mogelijkheid tot participatie in Regionale Conferentie

19 Mar 2016
Van 27-30 april a.s. wordt in Suriname het zesde Caribbean Urban Forum CUF6 gehouden. Dit is de grootste jaarlijkse conferentie voor Caribische planners. Voorafgaand aan de CUF6 zijn er op 25 en 26 april bijzondere trainingen en workshops van de UN Habitat e.a. Aan de orde komen o.a. transportsystemen, energie in de stad, lokale economische ontwikkeling, duurzame steden in de regio, huisvesting, gezondheidszorg in de stad, e.d. Het thema van de conferentie is: “Sustainable Urban Development? The gap between Rhetoric and Reality.”
Read more

Uitnodiging Lauch Masteropleiding Renewable Energy Technology

13 Jan 2016
Het Institute for Graduate Studies en de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit hebben het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de launch van de Masteropleiding Renewable Energy Technology.
Read more

Deelname Module Academisch Schrijven

7 Jan 2016
Het Institute for Graduate Studies and Research biedt de mogelijkheid tot het volgen van modules, welke verzorgd worden in het kader van de masteropleiding Education in Teacher Training.
Read more

Uitnodiging openbare lezing d.d. 16 januari 2015

14 Jan 2015
Het institute for Graduate Studies & Research organiseert voor onderwijskundigen, docenten, pedagogen en belangstellenden een openbare lezing.
Read more

Presentatie over het belang van natuurlijke hulpbronnen

13 Jun 2014
Onlangs hield prof. A. Caram een presentatie over het belang van natuurlijke hulpbronnen. De presentatie met als titel 'HET FUNDAMENT VAN ONZE WELVAART' kunt u hier downloaden en lezen.
Read more

Symposium Competentiedenken & Competentiemanagement

14 Feb 2014
Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van het symposium: “Competentiedenken & Competentiemanagement: de waarde en betekenis voor de Performance van de Organisatie & het Realiseren van de Organisatiedoelstellingen”
Read more

Sporttalent in Suriname

28 Jan 2014

Read more

Onderzoeksinstituut Academisch Ziekenhuis Paramaribo

15 Jan 2014
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is bezig te transformeren naar een Academisch Medisch Centrum en gaat daarbij meer invulling geven aan 1 van haar kerntaken nl. het initiëren, uitvoeren en rapporteren/ publiceren van wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen. In dit kader is op maandag 2 december j.l. het Onderzoeksinstituut AZP opgericht.
Read more

Masterclass in Marine Environmental Science

23 Nov 2013
As part of the on-going effort of the Green Heritage Fund Suriname to inform the widest possible audience about the ocean, it is a pleasure to announce the Masterclass in Marine Environmental Science, organized in cooperation with the Underdirectorate Fisheries of the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries.
Read more

  


View other news


Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook