Search


 
RESULTS:

1 article found from author E. Jagdew

Petrus Donders was een Nederlandse priester, die vanaf 1842 in de kolonie Suri-name heeft gewerkt en wel tot zijn dood in 1887. Hij staat vanwege zijn werk op het leprozenoord Batavia bekend als de apostel der melaatsen. Vanwege zijn dienstbaarheid aan de zieke mens werd hij in 1982 zalig verklaard door de Rooms Katholieke Kerk. De Congregatie van Redemptoristen, waartoe Peerke ook toebehoorde, zet zich sindsdien in om hem tevens heilig verklaard te krijgen. In dit kader heeft die de Anton de Kom Universiteit van Suriname benaderd voor aanvullend onderzoek. Het probleem echter is dat niet duidelijk is in hoeverre enig nieuw onderzoek naar Petrus Donders en Batavia maatschappelijk dan wel wetenschappelijk relevant is. Doel: Het doel van dit initieel onderzoek is dan ook geweest: het vaststellen van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van aanvullend onderzoek naar Petrus Donders en Batavia door middel van een diepgaandere studie van de literatuur en archieven. Vraagstelling: De onderzoeksvraag is als zodanig: wat is de status quo van het wetenschappelijk onderzoek naar Petrus Donders en Batavia? Methode van onderzoek: Het betreft hierbij een historiografisch onderzoek waarbij systematisch de literatuur en archieven over dit onderwerp in Nederland en Suriname zijn bestudeerd. Resultaat: De voorname argumentatie in dit artikel is dat er sinds de dood van Petrus Donders in 1887 met de nodige regelmaat over hem en Batavia is geschreven en slechts weinige bronnen nog niet geraadpleegd zijn, in het bijzonder vooral die in Suriname.
Read more | 0 Reactions
Peerke Donders en Batavia. Een historiografisch overzicht, 1842-2016
Social sciences
Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook