Search


 
RESULTS:

2 articles found from author R. De Bies

Het sociale leven in Suriname wordt gedomineerd door het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo. Deze stelling wordt ten dele onderkent, want slechts weinige mensen twijfelen aan het belang van het Nederlands voor Suriname, de rol die het Nederlands vervult in de Surinaam-se samenleving. Hetzelfde kan niet zondermeer gesteld worden over het Sranantongo . De rol van het Sranantongo, de lingua franca van Suriname, wordt veelal niet onderkent, en het schijnt alsof men het niet beseft dat men blijk geeft van ambivalente gevoelens te koesteren jegens deze taal. Aan de ene kant gebruikt men de taal in situaties waarin men zeer ontspannen is, maar aan de andere kant acht men de taal vaak niet “goed” genoeg om bepaalde functies te vervullen, om zich ermee uit te drukken in serieuze situaties. Aan de hand van drie stellingen tracht dit artikel te bespreken, en aan te geven: de rol die het Sranantongo speelt in de Surinaamse maatschappij de ambivalente houding jegens het deze taal, en de ondergeschikte positie ten opzichte van het Surinaams-Nederlands, die men die men het Sranantongo toekent en dat het Sranantongo bewust of onbewust, de rol van scheldtaal toebedeeld krijgt.
Read more | 0 Reactions
Onderkenning rol sranangtongo Surinaamsche Maatschappij
Miscellaneous
De roep om de invoering van Engels in Suriname klinkt steeds luider. Direct na de onafhankelijkheid gingen er stemmen op om het Nederlands in Suriname te vervangen door het Engels. De Surinaamse overheid heeft niet naar deze stemmen geluisterd. De roep om Engels bestaat nog tot vandaag. Deze roep wordt versterkt door het algemeen beleid van de Surinaamse overheid gericht op regionalisering, en door globalisering.
Read more | 2 Reactions
Engels als tweede taal in Suriname
Social sciences
Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook