Search


 
RESULTS:

1 article found from author J. Vernooij

Dit artikel heeft Joop Vernooij speciaal geschreven voor het internationaal symposium: ‘Medische Geschiedenis in Suriname’ van de Anton de Kom Universiteit van Suriname van januari 2017. Het betreft de eerste versie van een paper die hij door zijn plotselinge overlijden in maart 2017 niet heeft kunnen afronden. Vanwege zijn bijzondere wetenschappelijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Suriname heeft de redactie besloten, bij wijze van eerbetoon en dankzegging, het artikel, met minimale wijzigingen, toch te publiceren. In zijn conclusie schreef Vernooij, provocerend als hij altijd was: “Wat leerde de Nederlandse provincie ervan? Hoe versurinamiseerd werd Nederland? Daar zit een gap tussen die in de bijna twee eeuwen gegroeid is en niet hersteld is.” Zoals de titel aangeeft wordt in dit artikel een kort maar wel interessant historisch overzicht gegeven van de relatie tussen lepra en de Rooms-Katholieke kerk in Suriname. Voor dit artikel zijn uitsluitend schriftelijke bronnen gebruikt, waaronder vele primaire bronnen, met name archiefstukken en artikelen uit verscheidene tijdschriften uit die tijd.
Read more | 0 Reactions
Lepra en Katholieke kerk in Suriname 19e EEUW
Social sciences
Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook