Submission Dutch

Submission process

 1. Guidelines

  Before submitting any articles, please read our guidelines: Download guidelines (pdf)

  In this file you will find all the information and instructions for authors.

 2. Transfer form

  You have to fill in a tranfer form for every article you submit: Download transferform (pdf)

  Scan the filled in form and email it to
  editorial-board-igsr@uvs.edu

Criteria voor het aanbieden van artikelen 
 1. Het artikel moet bij voorkeur worden ingedeeld in één van de vier categorieën van de journal Social sciences, Biomedicine, Technology of Miscellaneous.

 2. Het type artikel moet worden aangegeven :
  • Full-length paper
  • Short communication
  • Review article
  • Concepts and comments
  • Case report
  • Overview
  • Book review
  • Scientific meeting.

 3. Het artikel is bij voorkeur in het Engels, maar kan ook in het Nederlands.

 4. De tekst van het artikel moet in een Microsoft Word document in Times New Roman 12 worden aangeboden.

 5. Tabellen, figuren en foto’s dienen apart geleverd te worden, met aanwijzingen waar deze geplaatst moeten worden in de tekst.
   
 6. Het artikel heeft een titelpagina, met een ‘running title’ en een correspondentie adres van de auteur. 

 7. Het artikel heeft een samenvatting van niet meer dan 250 woorden ˝ A4.

 8. Het artikel wordt voorzien van maximaal 6 trefwoorden, die de essentie van het artikel weergeven.

 9. Het artikel is systematisch opgebouwd, na de samenvatting zie punt 7 volgt een introductie op het onderwerp, methode van onderzoek, de analyse en resultaten van onderzoek, discussiepunten en eindigend met conclusies en aanbevelingen.

 10. Literatuurverwijzingen, referenties, citaten en parafrasen dienen volgens de journal opgestelde richtlijnen volgens APA stijl.
Klik hier voor uitgebreidere informatie en voorbeelden in het Engels.


Klik hier voor een schematisch overzicht van het submissionproces in 9 stappen.


Het artikel kan worden aangeboden per e-mail aan editorial-board-igsr@uvs.edu

 
Sign up as member
Forgot your password?

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Telesur
Telesur Mobiel Nederland
TeleG
TeleI

Join us on Facebook